Objavljen je Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020« za študijsko leto 2018/2019 in 2019/2020, ki ga bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa, ki ga delno financirata Evropska unija iz evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. Na ta način se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Javni razpis se je že izvajal v študijskem letu 2016/2017 ter v študijskem letu 2017/2018. S ciljem po nadaljnji krepitvi sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in z neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, je za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 za potencialne prijavitelje objavljen še en javni razpis.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni visokošolski zavodi in univerze, pri čemer je rok za prijavo za:

  • prvo odpiranje za študijsko leto 2018/2019 od 1. oktobra 2018 do vključno 7. decembra 2018 do 13. 30 ure in
  • drugo odpiranje za študijsko leto 2019/2020 od 1. oktobra 2019 do vključno 6. decembra 2019 do 13.30 ure.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, ki so namenjena prijaviteljem (samostojnim visokošolskim zavodom in univerzam) je do največ 3.914.131,50 EUR, od tega:

  • prvo odpiranje za študijsko leto 2018/2019 do največ 1.948.367,68 EUR;
  • drugo odpiranje za študijsko leto 2019/2020 do največ 1.965.763,82 EUR.

Več informacij je na voljo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Vir: MIZŠ, 1. 10. 2018

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)