Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo odločbo o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letu 2014«. Projekt v vrednosti 2.700.000,00 bo v višini 85 odstotkov oz 2.295.000,00 evrov sofinanciral Evropski socialni sklad. 

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom je eno izmed pomembnejših področij uvajanja mladih v delovni proces in odpiranja poti za njihovo zaposlovanje. Projekt ustvarja razmere za povezovanje šol z gospodarstvom na lokalni in regionalni ravni, zagotavlja kakovostno sodelovanje delodajalcev pri izvajanju novih izobraževalnih programov, neposredno vpliva na kakovost ter povečanje privlačnosti poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja ter prispeva k boljši zaposljivosti mladih po zaključenem izobraževanju. 

Preko javnega razpisa se bo sofinancirala izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake triletnega poklicnega izobraževanja ter študente višjih strokovnih šol. Namen projekta je dvigniti znanje in usposobljenost posameznikov in s tem prispevati k dvigu konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanju zaposlitvenih možnosti posameznikov in poglobitvi sodelovanja z gospodarstvom.

Vir: EU skladi, 29. 11. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)