Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki ga bo izvajal Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v letih 2014 in 2015 namenjena izvedbi projekta, je 481.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti ali 408.850 evrov.

Program je namenjen učiteljem srednjih strokovnih in poklicnih šol, in sicer učiteljem strokovnih modulov in drugim strokovnim sodelavcem, ki se bodo usposabljali v podjetjih. Kakovostnega poklicnega izobraževanja namreč ni mogoče izvajati brez dobro usposobljenih kompetentnih učiteljev, ki poznajo, ne samo pedagoški proces, ampak tudi sodobne trende stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Program predvideva obliko krožnega zaposlovanja, saj bodo učitelje in druge strokovne delavce v času, ko bodo na usposabljanju v podjetju, nadomeščali ustrezno usposobljeni strokovnjaki iz podjetij ali pa ustrezno usposobljene brezposelne osebe. Cilj programa je financiranje izvedbe predvidenih 80 krožnih zaposlovanj. S programom se želi dvigniti kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pridobiti nova znanja, spretnosti in kompetence ter s tem povečati zaposlitvene možnosti in dolgoročno konkurenčnost ter ne nazadnje spodbujati inovativnost in povezovanje izobraževanja s potrebami trga dela.  Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v vlogi posredniškega telesa odgovorno za izvajanje projekta.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)