Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«. Projekt v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov bo izvajala Šola za ravnatelje. Evropski socialni sklad bo zanj prispeval 85 odstotkov vrednosti.        

Namen projekta je razvijanje zaposlitvenih možnosti, alternativnih zaposlitev, fleksibilnih oblik zaposlovanja in preprečevanje prehoda v brezposelnost. V njegovem okviru se želi raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na zaposlitvene možnosti; pripraviti izhodišča ter usmeritve za njegov dvig; pripraviti izvedbo programov za njegovo izboljšanje v izbranih vzgojno-izobraževalnih zavodih s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev; uvajati fleksibilne oblike organizacije dela vzgojno-izobraževalnih zavodov; spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in končno čim bolj učinkovito razširjati rezultate.

Z uvedbo novih oblik organizacije dela in z izboljšanjem kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela bo v najmanj 30 šolah in vrtcih mogoče izvajati nove pedagoške strategije in mehanizme. Predlagane aktivnosti bodo zagotovile tudi neposredno sodelovanje šole oz. vrtca z drugimi v lokalni skupnosti.
Za več informacij so vam na voljo na Šoli za ravnatelje (http://www.solazaravnatelje.si/) in na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (http://www.mizks.gov.si/si/), ki je v vlogi posredniškega telesa odgovorno za izvajanje projekta.

Vir: Strukturni skladi EU, 6. 3. 2013

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)