Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS«. Vrednost javnega razpisa, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znaša 1,25 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad bo prispeval milijon evrov. Projekt se bo izvajal na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierni center bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela. Programi in aktivnosti, ki jih bo center ponujal, bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije. Z namenom zagotavljanja boljše geografske dostopnosti do storitev karierne orientacije, bo center vzpostavil tudi več enot oz. izpostav. Tako bo zagotovljena večja dostopnost do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vir: EU skladi, 15. 5. 2019

(Skupno 80 obiskov, 1 današnjih obiskov)