Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila program »Zdrav življenjski slog 2014-2015«. Program bo dodatno spodbudil osnovnošolske otroke, ki niso vključeni v kakovostni in vrhunski šport, k športni dejavnosti in pomagal odpravljati posledice negativnih vplivov sedenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). Znesek, do katerega se sofinancirajo upravičeni stroški izvajanja programa, znaša 2.100.000,00 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov oz. 1.785.000,00 evrov.

Namen programa je dodatna spodbuda osnovnošolskih otrok pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo športnih aktivnosti in aktivna vključitev od 20 do 30 odstotkov osnovnošolskih otrok. Odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega načina življenja je temeljni cilj programa, ki bo zainteresiranim učencem nudil 5 ur športnih aktivnosti na teden. Tako bo za otroke, ki se bodo vključili v program, zagotovljena vsakodnevna strokovna vodena vadba, kar je v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja.  V okviru programa bo predstavljenih najmanj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju. Otroci pa se bomo med drugim lahko seznanili z urbanimi športi, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi pa tudi s panogami iz športnega okoliša.  Pri zasnovi programa so bila upoštevana priporočila Evalvacije programa Zdrav življenjski slog 2010 – 2013. Pokazala je zelo pozitivne učinke izvajanja programa, predvsem v smislu pozitivnih sprememb glede gibalnih zmogljivosti, telesnih značilnosti, vključenosti v športni program, odnosa do učinkov športa na osebnostni razvoj, itd, zaradi česar je smiselno s programom nadaljevati.  Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je odgovorno za izvajanje programa.

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)