Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo 4 odločbe o dodelitvi sredstev za projekte »Nove karierne perspektive«. Projekti so usmerjeni h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju zaposljivosti mladih oseb s področja kulture, krepitvi inovativnosti in konkurenčnosti, k učinkovitosti delovanja kulturnega sektorja in spodbujanju vseživljenjskega izobraževanja. Projekte je pripravilo Ministrstvo za kulturo skupaj s štirimi nacionalnimi javnimi zavodi s področja glasbe in uprizoritvene umetnosti.

  • Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana bo s pomočjo projekta mladim omogočilo pridobivanje kariernih in delovnih izkušenj z javnim nastopanjem v opernih predstavah in na koncertih. Sodelovali bodo lahko pri tehnični pripravi predstav in njihovi izvedbi, izdelavi scenskih elementov, kar bo med drugim vplivalo tudi na razvoj posameznikovih specifičnih spretnosti, znanja in sposobnosti. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 400.446,61 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti.
  • Slovenska filharmonija, Slovenski komorni zbor bo mlade vključeval v redni program dela javnega zavoda. Zagotovili jim bodo mentorstvo in podporo za hitro vključitev v izvajanje programov. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 230.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti.
  • Slovensko narodno gledališče Maribor – Drama, Opera, Balet bo omogočalo usposabljanje s prenosom znanj na mlade. Vključevali bodo določene profile v delo javnega zavoda in za določena delovna mesta zagotavljali usposabljanje in izobraževanje. Ustvarjalcem bodo omogočili tudi pridobivanje delovnih izkušenj in referenc v Sloveniji kot v tujini. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 440.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti.
  • Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana bo izvedlo program gledališke vzgoje, imenovan Mlada Drama. Gre za program kulturne vzgoje s poudarkom na gledališki vzgoji, ki bo s pomočjo zaposlovanja mladih ključno vplivala na dolgoročno strategijo obiska ljubljanske Drame. Ocenjujejo, da se bo ob koncu projekta obisk mladih v gledališču povečal v primerjavi z zadnjim obdobjem. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 220.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti.

Za več informacij o izvajanju posameznih projektov so vam na voljo zgoraj omenjeni javni zavodi.

Vir: EU skladi, 18. 4. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)