Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014 in 2015«. Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v letih 2014 in 2015 namenjena izvedbi programa, je 1,4 milijona evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti ali 1,19 milijona evrov.

Namen programa, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe v lokalnem okolju. Program spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta. S spodbujanjem teh oblik dela bodo imele šole možnost v večji meri posvetiti se vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, s posebnimi nadarjenostmi, ter razvijati prostočasne dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih dejavnosti majhna. Aktivnosti bodo v okviru šol izvajali učitelji, ki bodo svoje znanje uporabili v učinkovitem prevzemanju in izvajanju novih nalog. Pri izvajanju programa je dobrodošlo tudi sodelovanje z drugimi, tj. partnerskimi šolami. Cilj je vključiti najmanj 70 vzgojno-izobraževalnih ustanov v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, in najmanj 2100 učencev, ne glede na to ali so ti vključeni v šolo vlagateljico ali v partnersko šolo. Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v vlogi posredniškega telesa odgovorno za izvajanje programa.

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)