Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločbo o dodelitvi sredstev za poslovni objekt Odseka znanosti o okolju na Reaktorskem centru v Podgorici, kjer deluje Institut Jožef Stefan. Z uresničitvijo skoraj 6,7 milijonov evrov vredne naložbe, za katero bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 5,6 milijona evrov, bo obnovljenih nekaj manj kot 900 m² raziskovalne infrastrukture in kupljena nova raziskovalna oprema.

Primarni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov in posodobitev raziskovalne laboratorijske opreme za potrebe kvalitetnega izvajanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Institut Jožef Stefan namreč deluje na dveh lokacijah – na Viču v Ljubljani in v Dolu pri Ljubljani, kjer je sedež Reaktorskega centra Podgorica, ki se srečuje z veliko prostorsko stisko. S pomočjo naložbe bodo zagotovljene sodobne prostorske možnosti za opravljanje znanstveno-raziskovalnega dela, predvsem v okviru Odseka znanosti o okolju, ki se ukvarja predvsem z raziskavami okoljskih tehnologij, urejena pa bo tudi ostala infrastruktura – prestavljena bo kanalizacija in zgrajena čistilna naprava.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je odgovorno za izvajanje projekta.

VIR: Strukturni skladi EU v Sloveniji 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)