Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zaključilo oceni vlog na prvem odpiranju drugega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete “Trajnostna raba energije” 1. prednostne usmeritve “Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb”.
Več: Združenje občin, 24. 7. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo sklep o dodelitvi sredstev za javni razpis »Sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva«. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) namenilo za javni razpis, znaša skoraj 4 milijone evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 85 odstotkov. Javni razpis je namenjen visokošolskim zavodom v Republiki Sloveniji.
Več: EU skladi, 24. 7. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo javni razpis za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – JR MIC III. Javni razpis bo objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Okvirna višina sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju naložb v izgradnjo, obnovo in nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v medpodjetniške izobraževalne centre (MIC-e) je 1.524.000,00 evrov. K temu bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85 odstotkov oz. nekaj manj 1,3 milijona evrov.
Več: EU skladi, 17. 7. 2013

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)