Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v obdobju 2018–2022. Za naložbo v vrednosti 18,3 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj več kot 14,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo upravičena do slabih 11 milijonov evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do dobrih 7,3 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. S tem se bo povečala vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšale kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Skladi, 13. 9. 2018

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)