Za projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga bo izvajal Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z drugimi državnimi muzeji in za katerega je podalo predlog Ministrstvo za kulturo, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, izdalo odločbe o dodelitvi sredstev. Skupna vrednost projekta je 984.871,75 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov vrednosti.

Namen projekta je usposabljanje pripadnikov iz različnih ranljivih družbenih skupin (priseljenci, pripadniki etničnih manjšinskih skupnosti, Romi in invalidi, iskalci prve zaposlitve, brezposelni starejši nad 55 let) za opravljanje muzejske javne službe in zagotavljanje njihove večje socialne vključenosti. Projekt bo namenjen tudi pridobivanju strokovnega znanja in praktičnih izkušenj muzejskih delavcev. S tem bo omogočana tako dostopnosti kulturne dediščine ranljivim skupinam kot vzpostavitev dobrih praks v nacionalnih muzejih Slovenije, ki se bodo kasneje uporabile tudi v drugih slovenskih muzejih in na drugih področjih kulture ter izobraževanja. 

Pomemben cilj projekta je okrepiti družbeno vlogo muzejev, ki s tovrstnim delovanjem prispevajo k dvigu kakovosti življenja ranljivih skupin in k njihovi družbeni sprejetosti. S pomočjo programov se želi ozaveščati družbo, širiti razgledanost in strpnost ter prispevati k zagotavljanju enakih možnosti pri dostopu do kulturne dediščine.

Vir: MK, 30. 5. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)