Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »E-šolska torba«. Projekt bo prispeval k razvoju sodobnih e-vsebin v slovenskem šolstvu, posebej na področju družboslovja, in zagotavljal dostopnost ter podporo razvitim e-storitvam in e-vsebinam.  Skupna vrednost naložbe znaša 5 milijonov evrov, od tega bo 4,25 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Z uresničitvijo projekta bo na ravni vzgojno izobraževalnih zavodov vzpostavljena ustrezna infrastruktura, prav tako pa bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnji razvoj sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem jeziku. Med drugim bo urejena tudi ustrezna podpora njihovi uporabi pri pedagoškem oz. organizacijsko upravljavskem procesu.

S tem se bo dvignila raven e-kompetenc in znanja slovenskih učiteljev ter posredno tudi konkurenčnost znanja slovenskih učencev oz. dijakov. Razvite e-storitve in e-vsebine bodo ob podpori svetovalcev in strokovnjakov preizkušene v praksi na pilotni mreži vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov, v nadaljevanju pa bo njihova uporaba omogočena tudi vsem vzgojno izobraževalnim zavodom v slovenskem šolskem prostoru. Projekt bo prispeval tudi k lažji in stroškovno nižji dostopnosti do kakovostnih e-vsebin za vse učence, dijake in učitelje.  

Naložba neposredno prispeva k ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Gospodarsko razvojna infrastruktura«. Za izvajanje projekta je odgovorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer so vam na voljo za dodatne informacije. 

Vir: EU skladi, 19. 2. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)