Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju«. Skupna vrednost projekta, ki ga bo izvajal Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je 327.840 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov celotne vrednosti.

Namen projekta je približati učencem poklice s področja gospodarstva, spodbuditi mlade k razmišljanju o nadaljnji izobraževalni in poklicni poti, večati ugled poklicnega in strokovnega izobraževanja ter spodbujati razvoj poklicno specifičnih in splošnih kompetenc (sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, samoiniciativnost in podjetnost, socialne in državljanske kompetence, kulturna zavest in izražanje).

Na ta način bo mogoče povezati šole in delodajalce pri izvajanju promocije poklicev, aktivno seznanjati učence o posameznih poklicih, obveščati učence in učitelje o možnostih oz. prednostih poklicnega in strokovnega izobraževanja, širiti idejo »EuroSkills« (povezovanje izobraževanja in zaposlovanja) ter spodbujati mlade k inovativnosti, podjetnosti in ustvarjalnosti.

Posebna pozornost bo namenjena vključevanju šolskih delavcev v učenje veščin načrtovanja in vodenja kariere. Cilj projekta je namreč razviti model promocije poklicev, ki bo uporaben ne glede na poklicno panogo in bo poleg informiranja vključeval tudi elemente načrtovanja in vodenja kariere. To bo med drugim prispevalo tudi k odpravljanju vrzeli med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, ki je posledica premajhnega poznavanja in interesa za nekatere poklice.

Za več informacij so vam na voljo na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (upravičenec) in na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je v vlogi posredniškega telesa odgovorno za izvajanje projekta.

Vir: EU skladi, 11. 3. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)