Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015. Za proračunski leti 2014 in 2015 je po javnem razpisu skupno namenjenih 900.000,00 evrov, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 85%.

Predmet razpisa je sofinanciranje razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Projekti morajo podpreti razvoj odprtega in učinkovitega sistema izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam izvorno digitalnih generacij. Z vsebinskega vidika bo prednostno podprt razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bodo neposredno izboljšani izobraževalni procesi z vidika digitalizacije, večje odprtosti in učinkovitosti. Upravičeni do sofinanciranja bodo tudi projekti razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bo podprta uporaba IKT v izobraževalnih procesih (npr. enotna avtentikacija, upravljanje e-vsebin in IT sistemov, interoperabilnost). Projekti razvoja digitalnih vsebin ne bodo upravičeni so sofinanciranja.
Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je odgovorno za izvajanje razpisa.

VIR: EU-skladi

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)