Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori projektu »Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si« katerega upravičenec je Arhiv RS, ki opravlja upravne, strokovne in skupne naloge varstva arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji skladno s področno zakonodajo. Za projekt katerega glavni namen je skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva po načelih dolgoročne hrambe v e-ARH.si ter skrb za nadaljnjo uporabo ter povečanje dostopnosti do tega gradiva, je namenjenih 4 milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 3,2 milijona evrov.

V okviru projekta bodo razvite dodatne storitve s področja e-arhiviranja, ki se nanašajo na prevzem, hrambo in zagotavljanje nadaljnje uporabe arhivskega gradiva. Projekt je razdeljen na 6 vsebinsko in finančno med seboj povezanih ključnih sklopov, ki predstavljajo organizacijsko, tehnično in arhivistično zaključene celote. Sklopi sovpadajo z opredeljenimi strateškimi cilji, opredeljenimi v Strategiji in izvedbenem načrtu razvoja slovenskega elektronskega arhiva za obdobje 2016–2020. Arhiv RS se bo posvetil nadaljnjemu razvoju sistema e-ARH.si, hkrati pa se bo osredotočil še na dolgoročno ohranjanje drugih tipov arhivskega gradiva, kot so avdio/video vsebine, e-pošta, spletne strani, družbena omrežja, prostorski podatki in 3D modeli. Posebna pozornost bo namenjena dostopu in nadaljnji uporabi arhivskega gradiva vsem bodočim uporabnikom, ne glede na njihove zmožnosti.
 
Projekt bo prispeval k optimizaciji temeljnih funkcij delovanja e-uprave, zagotavljal in razvijal kakovostne storitve upravljanja s kulturno dediščino in posledično pravno varnostjo države, njenih institucij in posameznikov.

Vir: MK, 3. 8. 2016

 

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)