Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo 7 odločb o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje družbenih izzivov – generacija 2012«. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je skoraj 7 milijonov evrov, 85 odstotkov vrednosti pa prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na podlagi potrjenih odločb bo sedem slovenskih visokošolskih zavodov, ki izvajajo doktorski študij v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo javne razpise. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) skupaj z visokošolskimi zavodi predvidevajo, da se bo v program vključilo 739 bodočih doktorjev znanosti.

Namen programa »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje družbenih izzivov – generacija 2012« je podpreti tehnološke in znanstvene potrebe ter krepiti prenos znanja med visokim šolstvom, raziskovalno dejavnostjo in gospodarstvom. To bo omogočeno tudi s spodbujanjem doktorskega študija, kar bo med drugim pozitivno vplivalo na trajnostni razvoj.

Predmet javnega razpisa, ki ga bo na podlagi potrjenega programa v uradnem listu objavil vsak visokošolski zavod, je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov, ki so v študijskem letu 2012/2013 na univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje. V okviru javnega razpisa bo prijavitelj lahko oddal vlogo za: 

  • sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija za celotno šolnino za posamezen letnik, 
  • denarno spodbudo za študij in povračilo stroškov za udeležbe na mednarodnih konferencah ali za 
  • del šolnine za posamezen letnik. 

Več informacij bo na voljo spletni strani MIZKŠ, www.mizks.gov.si, kjer so vam na voljo za podrobnejša pojasnila, in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Vir: EU skladi, 25. 1. 2013

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)