Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra objavil Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na eni izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov. Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov.

Ta razpis je prvi skladov razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij, objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2014. Naveden zakon je na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij prinesel nekaj novosti. Kadrovski štipendisti, za katere bodo delodajalci prejemali sofinanciranje po tem razpisu, bodo tako morali vsako šolsko/študijsko leto opraviti najmanj 160 ur delovne prakse pri delodajalcu. Namen te prakse je, da delodajalci tekom štipendistovega izobraževanja spoznajo štipendistov odnos do dela, študija in zaposlitve, istočasno pa štipendist dobro spozna delo in svojega bodočega delodajalca. Prav spoznavanje štipendista tekom študija, so številni delodajalci izpostavili kot največjo korist podeljevanja kadrovskih štipendij.

Če štipendist in štipenditor spoznata, da nista kompatibilna, bosta lahko po prvi opravljeni praksi prekinila pogodbo o štipendiranju, delodajalcu pa ne bo treba vrniti sredstev sofinanciranja (štipendistu pa štipendije) za prvo leto sofinanciranja, če bo ta isti štipendist uspešno zaključil letnik.

Druga večja novost tega razpisa je tudi v tem, da je obveznost zaposlitve štipendista zgolj eno leto, v nasprotju s preteklimi razpisi, kjer je delodajalec dolžan zaposliti štipendista najmanj za toliko časa, kolikor časa je prejemal sofinanciranje. Do zaposlitve bo moralo priti v roku enega meseca od zaključka izobraževanja, za katerega je delodajalec prejemal sofinanciranje po tem razpisu. To pomeni, da bo letošnji razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij zanimiv predvsem za delodajalce s kadrovskimi štipendisti, ki se trenutno izobražujejo za poklic, ki ga delodajalci dejansko potrebujejo in s katerim želijo zaposliti svojega štipendista. Morebiten odlog zaposlitve zaradi štipendistovega nadaljevanja izobraževanja na višji stopnji, Zakon o štipendiranju ne dopušča.

Prav tako Zakon o štipendiranju prinaša večji red glede izplačevanja kadrovskih štipendij. Delodajalci, ki bodo želeli uveljavljati sofinanciranje, bodo morali kadrovske štipendije izplačevati mesečno in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani sklada.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na telefonski številki 01 434 15 85 oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si.

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)