Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis “Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju- Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020” za študijsko leto 2017/2018.


Predmet javnega razpisa, ki ga delno financirata Evropska unija iz evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je sofinanciranje  projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Javni razpis je ciljno usmerjen k okrepljenemu sodelovanju in povezovanju visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju). S programom, v katerega bodo vključeni študenti, se bo spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti. Z navedenimi dejavnostmi se bodo posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Javni razpis je bil za študijsko leto 2016/2017 in za študijsko leto 2017/2018 objavljen marca 2017. S ciljem po nadaljnji krepitvi sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in z neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, je za študijsko leto 2017/2018 objavljen še en javni razpis.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni visokošolski zavodi in univerze, pri čemer je rok za prijavo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 18. maja 2017 do 12. ure. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, ki so namenjena prijaviteljem (samostojnim visokošolskim zavodom in univerzam) v študijskem letu 2017/2018, je 904.599,28 EUR.


Potencialni prijavitelji lahko več informacij pridobijo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Vir: MIZŠ, 26. 4. 2018

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)