Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo za projekt Obogateno učenje tujih jezikov 2013-2015, ki bo prispeval k boljšemu sporazumevanju v tujih jezikih. Projekt v vrednosti 700.000,00 EUR se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada v vrednosti slabih 600.000,00.

Projekt Obogateno učenje tujih jezikov 2013-2015 predstavlja nadgradnjo uspešnih projektov iz prejšnjih obdobij in bo prispeval k izboljšanju sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih. Izvajale se bodo številne aktivnosti, ki bodo prispevale k razvijanju mehanizmov in instrumentov za dvig jezikovne pismenosti oziroma učenja tujih jezikov.

Namen projekta je izboljšati kakovost načrtovanja in izvajanja tuje-jezikovnega izobraževanja v osnovnih ter srednjih šolah, vzpostaviti, dodatno usposobiti in strokovno podpirati jedrno mrežo modelnih šol kot trajnostnih središč za izvajanje profesionalnega usposabljanja učiteljev za obogateno učenje tujih jezikov ter oblikovati končni strateški dokument za sistemsko umestitev tujih učiteljev tujega jezika v izvedbene kurikule slovenskih osnovnih in srednjih šol. 

Projekt bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je več informacij na voljo na njihovi spletni strani www.mizs.gov.si.

Vir: EU skladi, 11. 10. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)