Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvidoma objavilo prihodnji teden znaša 5 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval 4 milijone.

Cilj javnega razpisa je omogočiti zaposlenim na področju športa pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih znanj in kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi sprememb tehnologije, športne opreme in orodij, narave dela ali potreb na trgu dela.

Tako se bo lahko preko sofinanciranih aktivnosti v veljavne programe usposabljanj in licenčne seminarje vključilo predvidoma 7700 posameznikov, več kot 6500 pa jih bo lahko pridobilo dodatne kompetence na področju športa. Ukrepi bodo glede na potrebe trga dela usmerjeni v regionalno razpršeno izvajanje programov usposabljanj različnih nacionalnih panožnih športnih zvez. Prispevali pa bodo k zmanjšanju brezposelnosti, večji učinkovitosti in uspešnosti pri opravljanju dela, zmanjševanju neskladij na trgu dela, izboljšani socialni vključenosti, boljšemu počutju zaposlenih, večji kakovosti opravljenih storitev in posledično večjem zadovoljstvu uporabnikov storitev.

Na razpis se bodo lahko prijavili nosilci usposabljanj, določeni z Zakonom o športu, javni zavodi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti usposabljanja v športu, ter od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Skladi, 18. 1. 2018

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)