Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa je dobrih 1,6 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma nekaj manj kot 1,3 milijona evrov.

Cilj javnega razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Novo zaposleni asistenti bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem vzgojno-izobraževalnem procesu in bodo na ta način pridobivali znanja in kompetence na tem področju ter si tako povečali možnosti zaposlitve tudi v bodoče oziroma po koncu projekta. Javni razpis bo na ta način vključeval ukrepe pomoči otrokom s posebnimi potrebami, hkrati pa gre za ukrep vključevanja mladih na trg dela. V projekte naj bi se vključilo 200 mladih.

Prijavitelj na javni razpis bo lahko javni vrtec ali vrtec s koncesijo, osnovna šola, srednja šola, šola s prilagojenim programom oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dom za učence s posebnimi potrebami.

Vir: EU skladi, 15. 6. 2017

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)