Ob Svetovnem dnevu statistike je Eurostat, statistični urad Evropske unije, skupaj s 27 državnimi statističnimi uradi držav članic, ki skupaj sestavljajo Evropski statistični sistem (ESS), objavil skupno sporočilo, ki ponazarja vlogo uradne evropske statistike.

Evropski statistični podatki imajo dve glavni značilnosti, zaradi katerih so nezamenljivi: zagotavljajo povprečje za vso Evropsko unijo in primerljive podatke za vsako državo članico; to omogoča prikaz podobnosti in razlik znotraj EU. Taki evropski statistični podatki so na voljo za različna področja: javne finance, cene, zunanjo trgovino, trg dela, zdravje, izobraževanje ipd.

Primera (seveda podatki predstavljajo samo osnovo):

  • Povprečna ženska v EU dela v javnih ali socialnih storitvah, in sicer približno 33 ur na teden, pri tem pa ima vsaj srednješolsko izobrazbo, povprečna ženska v Sloveniji dela 39 ur na teden v predelovalnih dejavnostih in ima najpogosteje srednješolsko izobrazbo.
  • Povprečni moški v EU dela v tržnih storitvah, približno 40 ur na teden in ima vsaj srednješolsko izobrazbo, v Sloveniji pa dela prav tako 40 ur na teden v predelovalnih dejavnostih in ima največkrat srednješolsko izobrazbo.

Vira: SURS, 19. 10. 2010 in Eurostat, 19. 10. 2010 (pdf)

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)