vropska unija mora pritegniti nadarjene študente in raziskovalce iz držav zunaj nje, ki lahko s svojim znanjem in spretnostmi prispevajo k naši rasti in konkurenčnosti. Začasna selitev v Evropo je priložnost, ki jo vsako leto izkoristi več kot 200 000 tujih študentov in raziskovalcev. Toda veliko preveč se jih sreča z nepotrebnimi upravnimi ovirami. Veljavna pravila za pridobitev študentskega vizuma ali dovoljenja za prebivanje so pogosto zapletena in nejasna. Postopki so lahko dolgotrajni in se med državami članicami precej razlikujejo, selitev iz ene države članice v drugo pa je lahko zelo težko izvedljiva ali celo nemogoča. To ovira možnost, da se državam EU omogoči dostop do večjega števila nadarjenih in zmanjšuje privlačnost EU kot svetovnega središča odličnosti.

Evropska komisija je danes predlagala, da bi za študente, raziskovalce in druge skupine, ki niso državljani EU, zagotovili enostavnejšo in privlačnejšo ureditev vstopa in prebivanja v EU za obdobja, daljša od treh mesecev. Nova zakonodaja bo nacionalnim organom določila jasnejše roke za odločanje o vlogah, zagotovila več možnosti dostopa do trga dela v času prebivanja in olajšala gibanje znotraj EU.

„Priti v EU zaradi raziskovanja ali študija je veliko težje, kot bi smelo biti. Te ovire moramo odpraviti, da bi EU postala bolj odprta za nadarjene. Takšna mobilnost koristi EU in našemu gospodarstvu, saj spodbuja kroženje znanja in idej,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

„Kot pravi pregovor, je znanje moč. Pomembno je, da pritegnemo najpametnejše in najboljše raziskovalce in študente, saj prispevajo k uspešnemu gospodarstvu znanja v EU. Naš cilj v okviru dejavnosti Marie Curie in novega programa Erasmus za vse je oblikovati Evropo kot prvo izbiro za visokošolske programe, raziskave in inovacije,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Izkušnje z izvajanjem veljavne zakonodaje so pokazale, da države članice niso mogle v celoti odpraviti težav, s katerimi se soočajo prosilci, ki želijo priti v EU zaradi študija ali raziskovanja. Komisija zdaj predlaga, da se določijo jasnejša, doslednejša in preglednejša pravila za celotno EU. Veljavni direktivi o študentih in raziskovalcih bo dopolnila in nadomestila ena sama nova direktiva, ki bo izboljšala:

  • Postopkovna jamstva, in sicer zlasti z uvedbo 60-dnevnega roka za organe držav članic, da odločijo o vlogi za izdajo vizuma ali dovoljenja za prebivanje, s čimer bo postal prijavni postopek enostavnejši in preglednejši.
  • Mobilnost znotraj EU ter prenos spretnosti in znanja. Enostavnejša in prožnejša pravila bodo povečala možnost raziskovalcev, študentov in plačanih pripravnikov, da se gibljejo znotraj EU, kar je še posebej pomembno za študente in raziskovalce, vključene v skupne programe. Nekatere pravice glede mobilnosti bodo dobili tudi družinski člani raziskovalcev.
  • Dostop do trga dela. Med študijem bodo smeli študenti delati vsaj 20 ur na teden, da se bodo lahko ustrezno preživljali in prispevali h gospodarstvu. Prav tako bodo lahko raziskovalci in študenti še 12 mesecev po zaključku študija oziroma raziskovanja pod določenimi pogoji ostali na ozemlju države gostiteljice, da bodo lahko iskali delovno mesto ali ustanovili podjetje. To ne bo pomenilo samodejne pravice do dela, saj izdaja delovnega dovoljenja ostaja v nacionalni pristojnosti.
  • Splošno varstvo drugih skupin državljanov držav, ki niso članice EU, kot so varuške, učenci in plačani pripravniki, ki z veljavno zakonodajo EU niso zajeti.

Vir in več informacij: EK, 25. 3. 2013

Preberite tudi: Bruselj želi z novo zakonodajo pritegniti izobražene ljudi, Evropa.gov.si, 25. 3. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)