V Bruslju je 20. 11. 2017 zasedal Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Udeležila se ga je tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

V dopoldanskem delu so ministri, pristojni za izobraževanje in mladino, obravnavali mladinsko problematiko. Sprejeli so splošni pristop Sveta EU glede predloga Uredbe o evropski solidarnostni enoti.

Ministrica dr. Makovec Brenčič se je zahvalila estonskemu predsedstvu za izjemno delo, ki so ga opravili, in podprla sprejetje splošnega pristopa za čimprejšnji začetek trialoga z Evropskim parlamentom. Menila je, da moramo skupaj čim prej najti ustrezne rešitve za financiranje pobude, ki ima za cilj z aktivnostmi mladih preko prostovoljstva in pripravništev izpolnjevati družbene potrebe v korist skupnosti ter obenem spodbujati osebni, izobrazbeni, državljanski in poklicni razvoj mladih.

Ministri so na dopoldanskem zasedanju potrdili tudi skupne sklepe o pametnem mladinskem delu in v razpravi izpostavili vprašanja, ki so pomembna za prihodnost udejstvovanja mladih v Evropski uniji.

Ker je bila razprava ministrov namenjena prispevku k oblikovanju nove EU mladinske strategije po letu 2018, je ministrica dr. Makovec Brenčič izpostavila vmesni pregled slovenskega nacionalnega programa za mladino, ki v veliki meri izhaja iz medsebojnega sodelovanja na področju mladine med državami članicami. Pri tem je med drugim poudarila: »Vmesna evalvacija nacionalnega programa za mladino je pokazala, da narava mladinske politike vse bolj zahteva usmeritev na vertikalno mladinsko politiko in ne le na horizontalno kot doslej.« Ponovno se je zavzela za znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice ter pozvala k bolj odprti in iskreni razpravi o vrednotah na evropski ravni. Po besedah ministrice so mladi morda korak pred politiki, njihova sporočila so jasna, ne pa tudi vedno slišana.

V popoldanskem delu so ministri obravnavali teme s področja izobraževanja. Soglasno so potrdili sklepe Sveta o razvoju šol in odličnem poučevanju ter sklepe Sveta o prenovljeni agendi EU za visoko šolstvo. Slovenija je oba dokumenta podprla in se zavzela za strokovni razvoj in ustrezno vlaganje v učitelje na vseh ravneh izobraževanja. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je opozorila na razumevanje načel zagotavljanja kakovosti in se ponovno zavzela za večji poudarek pri odličnosti poučevanja visokošolskih učiteljev.

Ministri so nato potrdili še priporočilo Sveta o spremljanju diplomantov na visokošolski in srednješolski ravni, ki dodatno krepi sodelovanje med izobraževanjem in socialnimi partnerji.

Ob koncu zasedanja so ministri razpravljali o aktualni problematiki, o prihodnosti znanj in spretnosti ter spreminjajoči se vlogi poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ministrica dr. Makovec Brenčič je ministre seznanila, da v Sloveniji krepimo poklicno izobraževanje in usposabljanje kot sestavni del vzgoje in izobraževanja. Pri tem zasledujemo cilj, da vsak posameznik doseže najvišjo možno stopnjo izobrazbe. Ob tem je poudarila: «V Sloveniji imamo enega najbolj prehodnih sistemov, ki mladim omogoča tako horizontalno kot vertikalno prehajanje med stopnjami in smermi izobraževanja. Prav ta prehodnost prispeva k dejstvu, da imamo v Sloveniji kar 67 odstotkov populacije vpisane v programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kar nas uvršča v sam vrh EU.« Seveda pa sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebujejo nenehen razvoj tudi zaradi sprememb trga dela, za kar je potrebno tesno sodelovanje izobraževanja z vsemi socialnimi partnerji.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je Evropsko komisijo pozvala k pripravi predloga programa Erasmus+ po letu 2020, ki bo ohranil svoj celostni in integriran pristop, hkrati pa bo še bolj usmerjen v državljane in predvsem tudi finančno močnejši. »Po 30 letih različnih pobud in programov sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja smo lahko danes ponosni na celosten program Erasmus+, ki podpira vse ravni in sektorje izobraževanja, mladinsko in športno politiko ter večji del aktivnosti namenja neposredno evropskim državljanom,« je zaključila.

V času kosila so ministri za izobraževanje izmenjali izkušnje na temo obšolskih in izven šolskih dejavnosti. Ministrica dr. Makovec Brenčič je predstavila slovenski model interesnih dejavnosti, šole v naravi, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, dopolnilnega in dodatnega pouka, sistema neobveznih izbirnih predmetov, glasbenih šol in šolskih knjižnic. Poudarila je tudi pomen krepitve varnega in spodbudnega učnega okolja ter sodelovanja šol z lokalno skupnostjo.

Vir: MIZŠ, 20. 11. 2017

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)