V Nikoziji je bila 22. in 23. marca konferenca ministrov za izobraževanje Sveta Evrope. Udeleženci, Slovenijo je zastopal državni sekretar dr. Tomaž Boh, so razpravljali o tem, kako krepiti demokratično varnost v Evropi na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja.

Po vsebini je bilo srečanje zasnovano kot nadaljevanje 25. zasedanja Stalne konference ministrov za izobraževanje držav podpisnic Evropske kulturne konvencije , ki je bilo lani v Bruslju, z namenom potrditve ključne vloge izobraževanja pri razvijanju kompetenc za demokratično kulturo, spoštovanje človekovih pravic in medkulturno razumevanje v okoliščinah novih migracijskih tokov v Evropi.

Lanskoletnega ministrskega dogodka se je udeležila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki se je tam osredotočila na predstavitev delovanja Slovenije na področju vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok s statusom mednarodne zaščite, razvijanju medkulturnih šol, ukrepom za preprečevanje nasilja skozi dejavnosti na različnih področjih, vključno s športom, ter razvijanju socialnih kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Državni sekretar dr. Tomaž Boh pa je na konferenci v Nikoziji, na panelu o priznavanju znanj in kvalifikacij beguncev poudaril, da Vlada RS zelo podpira aktivnosti Sveta Evrope, ki ponujajo dolgoročne in celovite rešitve in politike na tem področju. Udeležencem je predstavil  dvostopenjski model vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja Slovenija. Seznanil pa jih je tudi še z drugimi ukrepi ministrstva. Od priprave priporočil za šole in vzpostavitve posebne spletne strani, do medresorskega pristopa k reševanju te problematike in predstavitve projekta opolnomočenja učiteljev za uspešno vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev ter otrok večinske kulture.

Na področju visokega šolstva, je dejal dr. Boh,  pa je integracija tudi priložnost za odpiranje visokošolskega prostora. V Republiki Sloveniji imamo razvit protokol za vključevanje beguncev brez dokumentov. Obenem pa zelo podpiramo pristop in model  Evropskega potnega lista za kvalifikacije beguncev, ki ga razvija Svet Evrope v sodelovanju z Grčijo,  je dejal dr. Boh in izrazil podporo nadaljnjemu razvoju tega pilotnega projekta, katerega del si želi postati tudi Slovenija.

Sicer pa so udeleženci konference v okviru panela o kompetencah za demokratično kulturo Sveta Evrope soglašali, da je najbolj učinkovit način poučevanja demokracije izvajanje demokracije same.

Vir: MIZŠ, 23. 3. 2017

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)