Na Dunaju je bilo 3. septembra neformalno srečanje ministrov, ki so pristojni za področje mladine. Udeležil se ga je državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh. Udeleženci so razpravljali o prihodnosti mladine in o EU strategiji za mlade.

V okviru avstrijskega predsedovanja Svetu EU je bilo organizirano neformalno srečanje ministrov, pristojnih za mladino, ki je bilo namenjeno pogovoru o predlogu EU strategije za mlade, prihodnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji in dialogu z mladimi.

Evropska komisija je maja letos objavila predlog nove EU strategije za mlade. Ta se zavzema za to, da mladi dobijo več možnosti sodelovanja pri oblikovanju politik. Nova strategija EU vključuje tri koncepte, to so angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Vsi trije predvidevajo sodelovanje na EU ravni. Mlade je potrebno spodbuditi k aktivni udeležbi v demokratičnem življenju, se zavzemajo evropski ministri, koncept povezovanja pa vključuje združevanje mladih iz vse EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo, učna mobilnost, solidarnost in medkulturno razumevanje. Koncept opolnomočenja obsega dejavnosti opolnomočenja mladih na področju kakovosti inovacij in priznavanja mladinskega dela.

Slovenija je predlog pozdravila in ocenila, da je pripravljen konsistentno in z jasno opredeljenim okvirjem. Še posebej je izpostavila možnost spremljanja sredstev, ki jih EU namenja mladim. Od tega si gre obetati krepitev mladinske dimenzije v posameznih sektorskih politikah. Želimo si, da mladinska strategija ne postane »a la carte« lista prioritet, je na Dunaju dejal dr. Tomaž Boh, pač pa naj bodo obstoječe strukture ustrezno nadgrajene. Ko gre za krepitev dialoga z mladimi pa je pomembno ključno vlogo dati mladinskim organizacijam in le-te opolnomočiti za večji učinek pri vključevanju mladih v dialog. Dialog z mladimi je potrebno razviti tudi na drugih področjih, ki zadevajo življenje mladih, je nadaljeval dr. Tomaž Boh, pri tem pa je potrebno paziti, da mladinska politika nima podrejene vloge.

V razpravi o programu Erasmus+ je Slovenija pozdravila predlog, ki programu po letu 2020 namenja enkrat več sredstev, kot jih predvideva sedanji program. Še posebej je podprla širjenje možnosti za prostovoljno delo mladih v solidarnostnih in humanitarnih projektih. Slovenija se je zavzela za večjo učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter transnacionalnega mladinskega dela, poudarila pa je tudi, da sredstva, ki jih program namenja mobilnosti mladih ne zadostujejo, saj število projektov, ki so zavrnjeni zaradi nezadostnih sredstev, vsako leto narašča.

Srečanje je sovpadalo tudi z evropsko mladinsko konferenco, na kateri je več kot 300 mladih delegatov in delegatk iz celotne Evrope razpravljalo o strategiji EU za mlade in ciljih EU na področju mladine. V okviru srečanja ministrov se je državni sekretar dr. Boh srečal tudi z mladimi in skupaj z njimi razpravljal o tem, kako izboljšati koordinacijo mladinske politike na evropski in nacionalni ravni.

Vir: MIZŠ 3. 9. 2018

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)