Za 10 do 12 milijonov evropskih Romov je treba pripraviti ukrepe na ravni EU, ki bodo pripomogli k njihovi socialni, kulturni in gospodarski integraciji v družbo. Resolucija, ki jo je Parlament sprejel v sredo, še poziva Komisijo, naj se pri oblikovanju strategije osredotoči na spoštovanje človekovih pravic in boljšo uporabo evropskih sredstev.

Resolucija poudarja, da bi bilo treba za izvajanje prednostnih nalog okrepiti prizadevanja za integracijo tako v lokalnih, nacionalnih kot tudi evropskih organih. Komisija bi morala v svoji strategiji predstaviti načrt za uvedbo zavezujočih minimalnih standardov na ravni EU v zvezi s prednostnimi področji izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike in zdravstvenega varstva. Parlamentarci se tudi zavzemajo, da bi Komisija uvedla nagrajevanje za države članice, ki te cilje izpolnjujejo, in sankcije za tiste, ki jih ne.

Dokument še poziva države članice in Komisijo, naj si prizadevajo za preprečevanje dela na črno, spodbujajo zaposlovanje Romov v javni upravi, povečanje števila romskih učiteljev ter zaščito jezika in identitete romskih otrok z omogočanjem izobraževanja v njihovem jeziku.

Vir in več informacij: Evropski parlament, 9. 3. 2011

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)