Na spletni strani MIZŠ je objavljen dopis Ministrstva za zunanje zadeve, s katerim obvešča šole in vrtce, da je Evropska unija “leto 2015 razglasila za “Evropsko leto za razvoj”. Pod sloganom: “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost”, se bodo skozi vse leto nizale aktivnosti in dogodki, katerih glavni namen je približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja prebivalcem Evropske unije in  povečati prepoznavnost tega področja v državah članicah.

Glavni cilj razvojne politike Evropske unije je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine. Boj proti svetovni revščini podpira oblikovanje stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki odraža soodvisnost med bogatejšimi in revnejšimi državami ter trajnostni razvoj.

Mednarodno razvojno sodelovanje se večinoma izvaja preko financiranja projektov in aktivnosti v državah v razvoju. Evropska unija zagotavlja uradno razvojno pomoč že od leta 1957 in je največja donatorka na svetu. Slovenija v tej vlogi nastopa od leta 2004, naša prizadevanja pa so zlasti osredotočena na območje Zahodnega Balkana in nekatere države v Vzhodni Evropi, in Osrednji Aziji in Afriki.

Rezultati raziskave Eurobarometer kažejo, da v Sloveniji obstaja pripravljenost pomagati, da pa je poznavanje mednarodnega razvojnega sodelovanju ter vloge Slovenije in EU na tem področju zelo slaba. Zato bo naslednje leto namenjeno predvsem ozaveščanju o temeljnih vodilih mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Evropsko leto razvoja 2015 je priložnost, da vrednote, iz katerih izhaja mednarodno razvojno sodelovanje, posebej izpostavimo:

1. Solidarnost: Želimo spodbujati solidarnost na vseh ravneh, tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Pomembno je nadgraditi naše razumevanje solidarnosti in poudariti pomembnost medsebojnega sodelovanja. Dajanje pomoči je bolj učinkovito takrat, ko odpravljamo težave skupaj s tistimi, katerim je pomoč namenjena. “Vsi moramo ukrepati, ne za druge, ampak skupaj z drugimi.”

2. Odgovornost: Z odgovornim ravnanjem bomo prispevali k trajnostnemu razvoju, tako pri nas kot drugje. S spremembami v našem obnašanju in vsakdanjem načinu življenja bomo največ pripomogli k ohranjanju okolja in enakomernemu razvoju. Ne gre zgolj za  to “kaj bomo dali”, ampak predvsem “kako živimo”.

3. Soodvisnost: Globalni izzivi kot so na primer podnebne spremembe, revščina in dostojno delo, potrebujejo globalne odgovore tako v Sloveniji in Evropi kot povsod drugod. Spodbuditi želimo razmišljanje o dogajanju na globalni ravni in posledicah v lokalnem okolju, ki jih tudi pri nas že opazimo.”

Zato vabijo vrtce in šole, da izpeljejo aktivnosti, povezane z obravnavano temo oziroma da v LDN za šolsko leto 2014/15 vključijo dejavnosti ali dogodke, povezane z evropskim letom za razvoj 2015.

Celotno obvestilo

Vir: MIZŠ, 7. 8. 2014

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)