Na spletišču CEPSA je dne 6. 3. 2014 objavljena povezava na Evropsko poročilo o napredku v zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu z dne 28. 1. 2014 (v angleščini, pdf).

V evropskem visokem šolstvu se soočamo s pomembnimi izzivi, na katere je Evropska komisija opozorila v seriji nedavnih strateških dokumentov:

  • občutno povečati populacijo študentov,
  • dvigniti kakovost;
  •  usklajevati poučevanja in učenja s potrebami družbe in delovnega trga;
  •  prilagajati se globalizaciji in ogromnemu številu visokošolskih študentov in inštitucij po svetu; izziv, ki ogroža položaj Evrope kot vodilne sile v izobraževanju;
  • izboljšati in razširiti ponudbo visokošolskega izobraževanja prek novih tehnologij, kot so množična odprta spletna predavanja (MOOC) in virtualno ali kombinirano učenje.

Rezultati raziskave PIAAC o znanjih in spretnostih odraslih so osvetlili razlike med državami v znanjih in spretnostih odraslih diplomantov na posameznih ravneh.

Kljub opisanim izzivom je zelo pomembno, da v evropskem visokošolskem prostoru ohranimo in izboljšujemo kakovost, spodbujamo posodabljanje visokošolskih inštitucij (HEI), diplomanti katerih bodo dobro opremljeni z znanji in spretnostmi na visoki ravni, tj. inštitucij, ki bodo gonilna sila gospodarskega in socialnega razvoja ter uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 v povezavi s boljšimi delovnimi mesti in rastjo.

 

 

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)