Na spletni strani SVIZ-a je z dne 29. 7. 2013 objavljena novica o zaključku raziskave Evrostudent 2013, v kateri je ŠOS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport zbirala podatke o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti študentov. To je že peta raziskava Evroštudent, Slovenija pa pri projektu sodeluje od tretje raziskave.

Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) je uspelo pritegniti največ slovenskih študentov doslej, več kot 3.750. To je že peta raziskava Evroštudent, Slovenija pa pri projektu sodeluje od tretje raziskave.

Spletno anketiranje je potekalo dobra dva meseca, prvi rezultati pa bodo znani že jeseni. Končno poročilo z mednarodno primerjavo vseh 30 držav, ki so sodelovale v raziskavi, bo nared pomladi 2014. To bodo pomembni podatki, ki bodo v pomoč snovalcem visokošolske (in socialne) politike na nacionalni in evropski ravni, raziskovalcem na tem področju, izobraževalnim zavodom in seveda študentom ter njihovim predstavniškim organizacijam, s katerimi bodo pripomogli k izboljšanju razmer za študente na področju študijske in socialne problematike.
Raziskava, ki so jo prvič izvedli konec devetdesetih let minulega stoletja, istočasno poteka, kot rečeno, v 30 državah širšega evropskega visokošolskega prostora. Glavni namen evropskega projekta Eurostudent je zbirati primerljive podatke iz različnih držav o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega izobraževanja. Raziskava se osredotoča tako na študijski in socialno-ekonomski položaj ter življenjske razmere študentov kot tudi na mednarodno mobilnost. Od prve raziskave do danes se je z bolonjskim procesom in poudarjenim pomenom socialne dimenzije v visokem šolstvu povečal tako pomen raziskave same kot tudi razumevanja socialnega položaja študentov v različnih državah evropskega visokošolskega prostora.ž

Na spletni strani http://www.eurostudent.eu/ si lahko ogledate zanimive povzetke preteklih raziskav o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti študentov, kot na primer:

  • Po podatkih raziskave Evroštudent iz leta 2010 je zgolj 4,4 % študentov vključenih v študij na daljavo. V ZDA na primer pričakujejo, da bo leta 2014 kar 80 % ameriških študentov sodelovalo v e-učenju, medtem ko je leta 2009 ta delež znašal približno 44 %.
  • Kar 40,8 % študentov navaja dodatne stroške kot veliko oviro pri mobilnosti. Najpogostejši razlogi, zakaj se ne odločijo za študijsko izmenjavo v tujini, so še: nepoznavanje tujega jezika, strah pred predavanji v angleščini, prevelika navezanost na domače okolje in družino, zamudni birokratski postopki in nepriznavanje izpitov, opravljenih v tujini. Slednje še najbolj nazorno kaže na slabo implementacijo bolonjske reforme in nepoznavanje njenega bistva.
  • Rezultati raziskave Evroštudent iz 2010 kažejo, da ima 6 % študentov vsaj enega otroka. Na evropskem nivoju predstavlja delež študentskih družin od enega do osmih % študentske populacije (največji odstotek v Skandinaviji in Estoniji).
  • 43,8 % slovenskih študentov pred vpisom na visokošolski zavod pridobil izkušnje na trgu dela v obliki občasnih del, ki so trajala manj kot leto dni ter manj kot 20 ur na teden.
  • Med slovenskimi študenti je glede na pretekle raziskave zaznati pozitivne trende pri znanju tujih jezikov. Najbolj obvladajo angleščino (99 %), sledita ji nemščina in španščina. Podobno ugotavljajo tudi evropski kolegi, saj v dveh tretjinah evropskih držav več kot petina študentov dobro govori vsaj dva tuja jezika – podatki pa se najbolj razlikujejo glede na socialno ozadje.
(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)