Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav. Priznanje RS za poslovno odličnost vzpodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva do javne uprave. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

Odbor za priznanja je dne 22. novembra 2011 na svoji seji, na predlog razsodniške skupine izmed 10 ocenjenih organizacij potrdil naslednje finaliste:

I. Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju;
– TPV d.d., Novo Mesto

II. Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi v zasebnem sektorju;
– Lotrič d.o.o., Selca
 
III. Kategorija organizacij v javnem sektorju:
– Splošna bolnišnica Novo mesto,
– Univerza na Primorskem,
– Upravna enota Celje,
– Upravna enota Novo mesto,
– Upravna enota Trebnje.

Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo  Evropskega modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

Po zgledu evropske prakse bomo tudi v Sloveniji podelili letošnja priznanja na slovesnosti, ki bo 18. januarja 2012 ob 18.00 uri v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Pred začetkom slavnostne podelitve 18. januarja 2012 ob 16.30 uri bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju sklicana novinarska konferenca, kjer bo objavljena informacija glede letošnjih zmagovalcev – prejemnikov najvišje nacionalne nagrade – priznanja RS za poslovno odličnost.

Ocenjevalno komisijo PRSPO tvori preko 60 usposobljenih strokovnih ocenjevalcev in 7-članska Razsodniška skupina. Urad RS za meroslovje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo koordinira delo posameznih organov PRSPO in izvaja potrebne strokovne, organizacijske in administrativne naloge.

Letos je ocenjevanje organizacij prvič potekalo po novem modelu EFQM 2010, ki poleg doseženih triletnih rezultatov v poslovanju upošteva tudi strateške usmeritve za naprej. Ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM 2010 zahteva več poudarka etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. Prav tako je večji poudarek na vlogi zaposlenih kot temeljnih nosilcih napredka, sprememb, ustvarjalnosti in inovativnosti.  Po evropskem vzoru smo letos v Sloveniji uvedli pomembno poenostavitev za prijavitelje pri pripravi vloge za kandidaturo (t.i.  Approach 2005+). Vloga je krajša, jedrnata in temelji na tabelaričnem prikazu pristopov – načinov poslovanja, obisk ocenjevalcev v organizaciji traja od 2 -3 dni. Odziv prijaviteljev je bil pozitiven in prejeli smo 64 % vlog pripravljenih po novem pristopu.

Namen priznanj je spodbujati slovenske gospodarske družbe in javne inštitucije na vseh področjih delovanja k uvajanju sodobnega, učinkovitega in celovitega pristopa za doseganje poslovne odličnosti. Prav iz naslova spodbujanja večje poslovne odličnosti in konkurenčnosti slovenskih organizacij je Odbor PRSPO vse prijavitelje tudi za leto 2011 opravičil plačila prijavnine. Urad RS za meroslovje je v podporo pripravi vloge za kandidaturo za potencialne prijavitelje izvedel vrsto brezplačnih strokovnih delavnic ter obiskov v podjetjih in javnih inštitucijah.

Vir: MJU, 27. 12.  2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)