Naložbe v raziskave in inovacije iz proračuna EU v obdobju 2007–2013 so znatno povečale znanstveno odličnost v Evropi, z izboljšanjem zmogljivosti industrije za inovacije pa so okrepile tudi njeno konkurenčnost. To sta dve izmed glavnih ugotovitev ocene sedmega okvirnega programa EU (7. OP).

Naknadno oceno sedmega okvirnega programa EU za financiranje raziskav v obdobju 2007–2013 je izvedla neodvisna skupina strokovnjakov na visoki ravni, ki je analizirala gospodarske in družbene učinke programa. Komisija je na podlagi tega pripravila tudi priporočila, ki bodo vključena v sedanji program EU za financiranje raziskav in inovacij – Obzorje 2020.

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je povedal: „Neodvisni strokovnjaki so potrdili, da naše naložbe v raziskave in inovacije podpirajo vrhunsko znanost in povečujejo blaginjo naših državljanov.Pridobljene izkušnje zdaj uporabljamo za dodatno izboljšanje novega programa EU za financiranje raziskav in inovacij (Obzorje 2020), da bi bil enostavnejši, učinkovitejši in bolj usmerjen v iskanje inovativnih rešitev v korist naše družbe in gospodarstva.“

Glede na naknadno oceno sedmega okvirnega programa so se naložbe v raziskave in inovacije v EU, ki so v sedemletnem obdobju znašale 55 milijard evrov, izkazale kot zelo privlačne za udeležence iz zasebnega sektorja, vključno z rekordno visokim številom malih in srednjih podjetij. To je prispevalo k okrepitvi konkurenčnosti evropskih gospodarskih panog. V okviru programa je bilo ustanovljenih tudi pet skupnih tehnoloških pobud na ključnih področjih, kot sta področji inovativnih zdravil ter gorivnih celic in vodika.

Z rekordnim številom udeležencev in financiranih projektov je program prav tako veliko prispeval h krepitvi znanstvene odličnosti. V sklopu projektov sedmega okvirnega programa je do zdaj nastalo več kot 170 000 objav, pri čemer ima 54 % strokovno pregledanih znanstvenih objav, ki so nastale v času trajanja programa, odprt dostop.

Poleg tega je bil v naknadni oceni sedmega okvirnega programa ugotovljen tudi njegov velik vpliv na rast in razvoj delovnih mest v Evropi. Strokovnjaki napovedujejo, da bi naložbe tega programa z neposrednimi in posrednimi gospodarskimi učinki v obdobju 25 let lahko sprožile gospodarsko rast, ki je ocenjena na približno 20 milijard evrov na leto (skupno 500 milijard evrov). Prav tako se ocenjuje, da bo ta program v obdobju desetih let ustvaril 130 000 delovnih mest na področju raziskav na leto, v obdobju 25 let pa še dodatnih 160 000 delovnih mest na leto.

Vir, več o pridobljenih izkušnjah in ozadju: Evropska komisija, 26. 1. 2016

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)