3. septembra 2009 je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) v UL RS, št. 69, objavil dva nova razpisa, namenjena spodbujanju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb ter študentov absolventov. Skupna vrednost razpisanih sredstev je 18,2 mio EUR, programa  pa sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 2009/2010

Na javni razpis se bodo lahko prijavili tržno ali netržno usmerjeni izvajalci, ki se v svojih projektih ukvarjajo s socialnim vključevanjem ranljivih skupin, spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih možnosti, z mediacijo na različnih področjih, motivacijo in poklicno orientacijo, načrtovanjem kariere, usposabljanjem in izobraževanjem, s kulturo, razvojem podeželja in turizma, ekologijo in varovanjem okolja.

Na razpisu bodo izvajalci lahko uveljavljali povračilo stroškov zdravniškega pregleda za enomesečno usposabljanje dolgotrajno brezposelnih oseb na delovnem mestu in pridobili subvencijo za zaposlitev teh oseb. Za dolgotrajno brezposelno osebo štejemo osebo, ki je že več kot leto dni prijavljena na Zavodu ali najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih.  Subvencija v višini 15 tisoč EUR se bo dodelila delodajalcem za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb za najmanj poldrugo leto za polni delovni čas, po predhodnem enomesečnem usposabljanju na delovnem mestu pri istem delodajalcu. Subvencija se bo delodajalcem izplačala v dveh delih (po 7.500,00 EUR): po sklenitvi pogodbe in po 6 mesecih zaposlitve dolgotrajno brezposelne osebe. Predvideno število vključitev je 1. 000 oseb.

Absolvent – aktiviraj in zaposli se!

Na javni razpis se bodo lahko prijavili delodajalci iz gospodarstva in javnega sektorja, nevladne organizacije in društva. Na razpisu bodo lahko uveljavljali povračilo stroškov za usposabljanje absolventov na delovnem mestu in pridobili subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so se kot absolventi predhodno usposabljali na delovnem mestu pri tem delodajalcu. Predvideno število vključitev je 600 oseb.

Subvencija v višini 2 tisoč EUR se bo dodelila delodajalcem za zaposlitev diplomantov za najmanj pol leta za polni delovni čas, po predhodnem usposabljanju teh oseb kot absolventov na delovnem mestu pri istem delodajalcu. Usposabljanje bo lahko trajalo od enega do največ šest mesecev. Absolventi bodo imeli po zaključenem usposabljanju pol leta časa, da diplomirajo, preden se bodo s pomočjo subvencije zaposlili pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali na delovnem mestu. Vključenim osebam je krit tudi strošek zdravniškega pregleda, strošek mentorja do višine 100,00 EUR na mesec, poleg tega pa tudi strošek dodatka za aktivnost v višini 3 EUR na uro dejanske prisotnosti v programu (za največ 100 ur).

Delodajalci morajo sloje vloge posredovati na Centralno službo Zavoda do zadnjega delovnega dne v mesecu do 12. ure, prvi rok za odpiranje je 30. 9. 2009, nato si sledijo roki vsaka dva meseca. Podrobnejše informacije o posameznih programih so na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)