Zavod RS za šolstvo je v letih 2016 in 2017 sodeloval v inovativnem projektu eksperimentiranja s politikami, ki ga je sofinancira Evropska komisija – ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020). V projektu je sodelovalo 17 partnerjev iz 11 držav EU. Temeljni namen projekta je bil uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja ter k spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin, ki jih v različnih kontekstih poimenujemo različno (npr. evropske ključne kompetence, veščine 21. stoletja itd.).

Ena izmed teh je digitalna veščina, ki je bila v okvirih projekta smiselno integrirana v spodbujanje razvoja veščin, kot so npr. sodelovanje in komuniciranje, kritično mišljenje, samorefleksija in samouravnavanje, delo z viri, ustvarjalnost, učenje učenja itd. Na spletišču CMEPIUS objavili informacije o spletnih vsebinah:

  • Formativno spremljanje, od teorije do prakse
  • Svetovalnica za učenje in poučevanje na daljavo 1
  • Glas učenca – most do učenja (BRIDGE)

Vir in več informacij: CMEPIUS, 9. 4. 2020

(Skupno 74 obiskov, 1 današnjih obiskov)