Vlada RS je na  seji 25. februarja sklenila, da se Nikolaj Simič s 1. marcem 2010 imenuje za generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po opravljenem natečajnem postopku,  za dobo petih let.

Posebna natečajna komisija Uradniškega sveta za izvedbo postopka javnega natečaja je izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za zasedbo položaja generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo ter ugotovila, da je za navedeni položaj primeren kandidat Nikolaj Simič.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ugotavlja, da Nikolaj Simič izpolnjuje pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in  ima več kot 35 letne delovne izkušnje.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 70. seji, 25. februarja 2010

(Skupno 54 obiskov, 1 današnjih obiskov)