Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so objavljeni podatki o trenutnem gibanju na trgu dela in razpisih ter programih zaposlovanja, ki jih je 19. 8. 2011 predstavila generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir.
 
Položaj na trgu dela je v zadnjih nekaj mesecih ugodnejši kot na začetku leta, ko je bilo brezposelnih preko 115.000 oseb. Trenutno je brezposelnih 107.562 oseb. V primerjavi z letom 2010 se je povečal delež brezposelnih moških (gradbeništvo), dolgotrajno brezposelnih, starejših od 50 let in invalidov. Delež brezposelnih mladih do 26 let se je znižal, delež iskalcev prve zaposlitve pa je približno enak kot pred letom. Primerljiva stopnja brezposelnosti je v Sloveniji še vedno nižja od povprečja EU. V prvem četrtletju 2011) je  pri nas znašala 8,5 %, v EU pa po zadnjem podatku znaša 9,7 %. Povečalo se je tudi število prostih delovnih mest – v prvem polletju jih je bilo 98.384 ali 19,6 % več kot lani, najbolj v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.
 
Brezposelnim osebam in delodajalcem so na voljo številni razpisi in programi zaposlovanja. Trenutno sta aktualna predvsem program »Priložnost zame«, namenjen zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih oseb in instrument »spodbujanja zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva«. V jesenskih mesecih pa so načrtovane dodatne subvencije za samozaposlovanje, program »Zaposli me«, nemenjen zagotavljanju delovne sile delodajalcem iz tržnega sektorja, program »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!«, javno povabilo delodajalcem za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II in drugi.
Vir: MDDSZ, 19. 8. 2011

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)