Izobraževalna internacionala (Education International), katere ustanovni član je tudi SVIZ, je pripravila globalno raziskavo, namenjeno vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Z njo želi dobiti vpogled v pogoje, v katerih poteka poučevanje in delo učiteljev ter kako ti pogoji in okoliščine vplivajo na kakovost izobraževanja. Raziskava je del prizadevanj Izobraževalne internacionale in SVIZ-a, da se spodbudi široko razpravo o pogojih dela, ki naj temelji na »realnosti iz razredov« in vključuje ter upošteva tudi glas profesionalcev.

Znano je že, da cilji globalnega gibanja Izobraževanje za vse, ki teče pod vodstvom UNESCA, do leta 2015 ne bodo doseženi. Mednarodna skupnost trenutno razpravlja in oblikuje naslednji globalni razvojni okvir za uspešnost t. i. milenijskih razvojnih ciljev (Millennium Development Goals Združenih narodov). V tem trenutku še ni jasno, v kakšni obliki bo v omenjene razvojne cilje vključeno izobraževanje. EI in SVIZ se ves čas zavzemata, naj kakovostno izobraževanje za vse ostane na vrhu globalne agende in razprav za trajnostno, mirno in uspešno prihodnost. Pozivajo, naj bo (kakovostno) izobraževanje hkrati vključeno kot cilj sam po sebi kot tudi temeljno sredstvo za doseganje vseh drugih razvojnih ciljev. Da bi bili argumenti močneje slišani, vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju vabijo, da izpolnijo anketo in tako delijo svoje izkušnje in znanje ter predloge, kako lahko izboljšati kakovost izobraževanja.

Globalno raziskavo lahko izpolnite do 31. julija letos. Na voljo je v angleškem, francoskem, španskem, italijanskem, madžarskem in še nekaterih drugih jezikih. Rezultati ta globalne raziskave bodo jeseni letos predstavljeni javnosti na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Izobraževalna internacionala bo pripravila tudi posebno poročilo, in sicer tudi za posamezne države, kar bi lahko tudi SVIZU pomagalo pri pogovorih in pogajanjih o tem, v katero smer razvijati slovensko šolstvo.

  Vir: SVIZ, 10. 4. 2014

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)