12. 10. 2010: Glavni odbor o potekajočih pogajanjih: Vlada naj najprej odstopi od sklepa o odpovedi kolektivnih pogodb

Na redni seji so se zbrali članice in člani Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ). Osrednja in najbolj aktivna razprava najvišjega organa med dvema kongresoma je potekala ob vprašanju aktualnih pogajanj o Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in usklajevanj Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju v letih 2011 in 2012. Ker do 8. kongresa sindikata manjka še manj kot mesec in pol, pa je Glavni odbor razpravljal tudi o vsebinskih in organizacijskih vprašanjih prihajajočega kongresa. …

14. 10. 2010: Znova bo potekalo odločanje o podpisu

Na 6-urnih pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja, zadnjih pred morebitno »odmrznitvijo« stavke, je prišlo do kompromisa. Sindikati bodo do prihodnjega četrtka pri svojih organih preverili pripravljenost na podpis Dogovora o ukrepih na področju plač in Aneksa h KPJS. Slednji predvideva, da bi izplačilo zadnjih dveh četrtin odprave plačnih nesorazmerij zaradi zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer preložili na dve zaporedni leti, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP, kar bi se po napovedih UMAR-ja lahko zgodilo leta 2012. V Aneksu pa je tudi zaveza vlade, da v letu 2011 ne bo enostransko posegala v plače javnih uslužbencev. …

14. 10. 2010: Posebna obvestila GO SVIZ – oktober 2010

  • Ponovno glasovanje o dogovoru in aneksu št. 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  • GO SVIZ za ponovno ugotavljanje volje članstva
  • Aneks v eni in Dogovor v dveh točkah izboljšana

Zaupnice in zaupnike prosijo, da glasujete najpozneje do četrtka, 21. 10. 2010, do 12. ure. Takrat bo Kandidacijsko-volilna komisija GO SVIZ (Tone Pfajfar, Tašo Hrvatin, Jolanda Gašperlin, Mira Ganzitti in Jože Brezavšček) ugotovila rezultate glasovanja sindikalnih zaupnikov in zaupnic, jih posredovala GO SVIZ, slednji pa bo nato na podlagi vašega glasovanja na dopisni seji formalno sprejel odločitev o ponovnem pristopu SVIZ k Aneksu št. 4 in Dogovoru.

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)