UNESCO inštitut za vseživljenjsko učenje – UIL redno objavlja poročila o izobraževanju odraslih (Global Report – GRALE), s katerimi spremlja razvoj tega področja pri državah članicah. Prikazati želi udeležbo v izobraževanju odraslih in zagotoviti možne načine za odpravo pomanjkljivosti. Dejavnost se bo nadaljevala tudi v letu 2019. 

Poročilo bo vsebovalo analize, razvoj izobraževalnih politik, mehanizme upravljanja in financiranja ter zagotavljanje kakovosti v članicah, vključenih v Bélemski akcijski načrt. Posebna pozornost bo namenjena raziskavi razvoja, spremljanja in merjenja koncepta vključenosti v različnih regijah ob upoštevanju Agende 2030, ki kot četrti cilj navaja »Enakopravno zagotavljanje kakovostne izobrazbe ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«. Priložnosti za vseživljenjsko učenje je treba nuditi predvsem ranljivim skupinam ljudi, kot so priseljenci, brezposelni in posamezniki z učnimi težavami. Ne nazadnje bo Četrto poročilo ugotavljalo, kako posamezne članice zagotavljajo priporočila UNESCO (UNESCO Recommendation). 

Zbiranje poročil se je začelo. Ustanove so povabljene, da do konca februarja oddajo podatke o kontaktni osebi, ki bo poročala v imenu vseh deležnikov v posamezni regiji. Spletno anketiranje bo potekalo do konca maja. 

Po oceni UIL je medsektorsko sodelovanje v posamezni članici temeljnega pomena, saj zagotavlja organizaciji za izobraževanje odraslih nove priložnosti ter možnost primerjanja in uvajanja izboljšav. 

Vir: ACS, 23. 2. 2018

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)