Na projektu Predšolska vzgoja in vloga moških so na Mirovnem inštitutu (MI) pripravili nacionalno študijo Moškosti in skrbstveno delo: Analiza potreb po spolno občutljivem izobraževanju v predšolski vzgoji in mednarodno poročilo Caring masculinities in early childhood education and care services and primary schools in Europe. Obe poročili analizirata stanje in analizo potreb na področju za spol občutljive in (samo)refleksivne pedagoške prakse, ki bi delovala v smeri zmanjševanja spolnih stereotipov, hierarhij in razmerij moči v najzgodnejšem obdobju identitetnega oblikovanja ter s poudarkom na fantih in skrbstvenem delu.

Obe študiji med drugim ugotavljata, da so spolno občutljivi pedagoški pripomočki, kot so igrače, igre, vizualne podobe ipd. za predšolsko obdobje in vrtce izjemno redki. Tisti, ki so na razpolago, večinoma naslavljajo dekleta in njihove spretnosti v tehničnih in naravoslovnih aktivnosti. Zelo malo pa je poudarka na alternativnih podobah moškosti ter na odnosu med moškostjo in skrbstvenim delom. Da bi zapolnili to vrzel, so v sodelovanju z ilustratorjem Ivanom Mitrevskim pri Mirovnem inštitutu razvili komplet sestavljank in delovni zvezek z igrivimi nalogami, ki na iskriv način vizualizirajo skrbstveno delo kot povezanost med ljudmi, empatijo in solidarnost. Pri otrocih v predšolski vzgoji, zlasti pri fantih, spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja ter razpirajo prostor zamišljanja egalitarnih in nehegemonih vzorov moškosti.

Vir in več informacij: MI, 24. 3. 2022

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)