Na spletni strani Šole za ravnatelje je objavljena novica o II. znanstvenem posvetu Vodenje učenja, ki bo 3. do 4. aprila 2013, Kongresnem centru Portus, Portorož.

Posvet namenjajo predstavitvam in razpravam o vodenju učenja otrok, učencev in dijakov, vodenju profesionalnega učenja in vodenju učenja različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju.
Poleg plenarnih predavanj bo v 31 sekcijah predstavljenih 68 referatov in 3 plakati. Razprava bo tekla o delu  vrtcev, šol, višje in visokošolskih institucij ter javnih zavodov.
Obravnavani bodo primeri praks dela z otroki, učenci, dijaki in študenti, vodenje profesionalnega učenja vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev, pa tudi mednarodni vidiki. Del vsebin je usmerjen v predstavitve vodenja učenja deležnikov, najpogosteje staršev.  

Napoved posveta in vabilo k prijavi prispevkov (pdf)
Navodila za prijavo, pripravo in predstavitev prispevkov (pdf)
Program (pdf)
Predstavitve referatov in plakatov (pdf)

Plenarni predavatelji  
•dr. Peter Earley, Inštitut za izobraževanje Univerze v Londonu: V učenje usmerjeno vodenje  
•dr. Karin Bakračevič Vukman, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru: Kako »izmeriti« oziroma razvitost kompetence učenja učenja?  
•dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje: Spodbujanje kompetence Učenja učrnja v slovenskih šolah in vrtcih  

E-prijava udeležbe na posvetu  
Rezervacija prenočišča  

Pomembni datumi  
Prijava udeležbe na posvetu   do 22. marca 2013  
Znanstveni posvet Vodenje učenja   3. in 4. april 2013  
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju   do 15. aprila 2013  

Prispevki, oddani v skladu z navodili za pripravo člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju, bodo recenzirani in obravnavani za objavo v reviji.  

Za dodatne informacije pišite na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.  

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)