Na spletišču Vlade RS je z dne 13. 3. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o ugotovitvenem sklepu dopisne seje 13. 3. 2015, na podlagi katerega dr. Andreji Barle Lakota preneha funkcija državne sekretarke v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in izdala odločbo o imenovanju dr. Andreje Barle Lakota za državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z dnem 14. 3. 2015.

Zakon o državni upravi med drugim določa, da državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. V skladu s sklepom Državnega zbora o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice za izobraževanje, znanost in šport, je dr. Stanislavi Setnikar Cankar prenehala funkcija ministrice za izobraževanje, znanost in šport. V skladu s 115. členom Ustave Republike Slovenije funkcija ministru preneha med drugim z odstopom ministra, mora pa opravljati tekoče posle do imenovanja novega ministra. V skladu z 234. členom Poslovnika Državnega zbora je predsednik vlade dr. Miroslav Cerar obvestil državni zbor o tem, da bo funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport začasno opravljal sam. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da dr. Andreji Barle Lakota z dnem 13. 3. 2015 preneha funkcija državne sekretarke v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o državni upravi določa, da državnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Dr. Miroslav Cerar, predsednik Vlade RS, v funkciji ministra za izobraževanje, znanost in šport, je s predlogom z dne 13. 3. 2015 Vladi Republike Slovenije predlagal, da dr. Andrejo Barle Lakota s 14. 3. 2015 imenuje za državno sekretarko v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela ugotovitveni sklep, na podlagi katerega dr. Petru Mačku z dnem 13. 3. 2015 preneha funkcija državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o državni upravi med drugim določa, da državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. V skladu s sklepom Državnega zbora o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice za izobraževanje, znanost in šport, je dr. Stanislavi Setnikar Cankar prenehala funkcija ministrice za izobraževanje, znanost in šport. V skladu s 115. členom Ustave Republike Slovenije funkcija ministru preneha med drugim z odstopom ministra, mora pa opravljati tekoče posle do imenovanja novega ministra. V skladu z 234. členom Poslovnika Državnega zbora je predsednik vlade dr. Miroslav Cerar obvestil državni zbor o tem, da bo funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport začasno opravljal sam. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da dr. Petru Mačku z dnem 13. 3. 2015 preneha funkcija državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)