Vlada RS je na seji 8. aprila sprejela sklep o imenovanju dr. Maje Makovec Brenčič in dr. Aljaža Uleta v Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Imenovana  sta za mandatno obdobje šest let.

NAKVIS je bila ustanovljena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog v visokem šolstvu ter regulatornih nalog za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, ki vključuje akreditacijo z evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih  programov. Agencija bo opravljala z Zakonom o visokem šolstvu določene naloge v javnem  interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in neodvisno podporo pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu.

Zakon, da dva člana Sveta NAKVIS imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva, in sicer enega izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v Republiki Sloveniji, ter enega izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v tujini.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 16.3.2010 objavilo javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana Sveta NAKVIS. V postavljenem roku je ministrstvo prejelo 5 vlog, izmed katerih je vladi predlagalo, da v Svet imenuje dr. Majo Makovec Brenčič in dr. Aljaža Uleta. Izbrana kandidata namreč izpolnjujeta vse pogoje za imenovanje.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 76. seji, 8. aprila 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)