Vlade RS se je na seji 15. aprila sezananila  z informacijo  glede izvajanja Nove evropske strategije za delovna mesta in rast.  (Evropa 2020 – Informacija glede izvajanja Nove evropske strategije za delovna mesta in rast (Evropa 2020).

V sporočilu za javnost vlade RS je zapisano:

Evropska komisija je marca letos objavila sporočilo Evropa 2020, kjer predlaga prenovo Lizbonske strategije v luči izzivov, ki čakajo EU. Do leta 2020 so pred EU trije glavni izzivi, ki so jih poimenovali pametna rast, trajna rast in vključujoča rast. Ti se morajo odražati skozi doseganje petih ciljev, ki zajemajo 3-odstotno vlaganje v raziskave in razvoj, zmanjšanje osipa v šolah pod 10 odstotkov, doseg energetskih in podnebnih ciljev, 75-odstotno zaposlenost prebivalstva v starosti 20–64 let ter 25-odstotno zmanjšanje števila prebivalcev EU, ki živijo pod pragom revščine. Evropska komisija predlaga tudi sedem prioritetnih področij, pri katerih se določi tako dolžnosti EU kot posameznih držav članic.

Predlog strategije so že obravnavale vse sestave Sveta in Evropski svet na svojem marčnem zasedanju. Slovenija je pripravila odziv na komunikacijo Evropske komisije, v katerem je pozdravila zastavljene prioritete in majhno število ozko usmerjenih ciljev na ravni EU. Med drugim je v odzivu poudarila pomembnost povezave strategije s finančnimi instrumenti ter izboljšanje sistema upravljanja.

Sklepi marčnega Evropskega sveta zahtevajo usklajenost posameznih razvojnih politik. Določiti je treba jasne in finančno ovrednotene prioritete ter ustrezne cilje. Procesi priprav posameznih dokumentov (Nacionalni reformni program, nova Strategija razvoja Slovenije, Program državnih razvojnih prioritet) morajo biti čim bolj sinhronizirani ter povezani s pripravo proračuna v skladu s fiskalnim pravilom, kar je tudi eden izmed namenov februarja sprejete izhodne strategije.

Vlada RS že sedaj prilagaja razvojno in proračunsko načrtovanje, da bi potekala čim bolj usklajeno. V ta namen je vlada na današnji seji zadolžila Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, da skliče koordinacijo na ravni ministrov, ki bo razpravljala o ovrednotenju nacionalnih ciljev strategije Evropa 2020, pregledala in komentirala integrirane smernice ter v sodelovanju z Ministrstvom za finance določila tudi cilje razvojnega proračuna.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 77. seji, 15. aprila 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)