V četrtek, 19. decembra 2013, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 74. redna seja Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (SSIO). Ključne točke dnevnega reda so bile:

  • obravnava in sprejem novega Poslovnika o delu SSIO,
  • predstavitev projekta: Podeželje na spletu – primer dobre prakse ITK opismenjevanja v Sloveniji,
  • seznanitev z gradivom Vmesno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2013.

Ključni spremembi v Pravilniku o delu SSIO, ki sta ju člani SSIO potrdili, sta bila v 11. členu (preimenovanje komisij SSIO), in sicer: Komisija za spremljanje izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih se je preimenovala v Komisijo za obravnavo strateških vprašanj, Komisija za izobraževalne programe za odrasle, po katerih se pridobi javno veljavno izobrazbo, pa se po novem imenuje Komisija za programe za pridobitev izobrazbe.

Mag. Brigita Kruder je predstavila primer dobre prakse na področju IKT opismenjevanja odraslih na podeželju, ki ga je vodila LU Slovenska Bistrica. Ključni rezultat projekta je bil, da je 24 nosilcev dejavnosti na kmetijah z usposabljanjem pridobilo IKT kompetence (projekt LEADER). Oblikovali so 15 predstavitvenih spletnih strani kmetij, od katerih je 11 še vedno aktivnih.

Člane SSIO je mag. Brigita Kruder, članica Nacionalne komisije za poklicno maturo, seznanila z rezultati vmesnega poročila za leto 2013. Za izobraževanje odraslih je ključno to, da je v poročilu ponovno izpadel termin ‘odrasli’, ki ga nadomeščajo s terminom ‘ostali’. Ta izraz ni ustrezen, saj ne zajema nedvoumno le odraslih. Ta sprememba je nastala po odločitvi uredniškega odbora za pripravo poročila in se navezuje na terminologijo, ki jo uporablja Statistični urad RS.

Vir: ACS, 9. 1. 2014

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)