Na spletišču Vlade RS je dne 3. 6. 2014 objavljena Informacija o problematiki financiranja subvencioniranih prevozov dijakov in študentov za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2014.

Vlada RS se je na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o problematiki financiranja subvencioniranih prevozov dijakov in študentov ter obvezne gospodarske javne službe javnega avtobusnega linijskega prevoza potnikov za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2014. Vlada RS je naložila vsem vladnim proračunskim uporabnikom, da najkasneje do srede 4. 6. 2014 pripravijo predloge prerazporeditve prostih pravic porabe v skupni višini 13.403.759 evra za zagotovitev potrebnega obsega pravic porabe za podpis aneksov k pogodbam o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov ter aneksov h koncesijskim pogodbam za opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2014.

Ministrstvo za finance bo najkasneje v četrtek, 5. 6. 2014, predložilo skupen predlog prerazporeditev v vladno obravnavo. Prav tako je Vlada RS pooblastila Ministrstvo za finance, da samo pripravi predlog prerazporeditev v ustrezni višini, v kolikor proračunski uporabniki ne bodo posredovali svojih predlogov.

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)