MŠŠ je objavilo stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij v šolskem letu 2010/2011 na dan, do katerega so šole lahko vnašale prijave, tj. 26.3.2010.

Do 23. marca se je na 25.765 razpisanih mest za vpis novink in novincev (v nadaljevanju: novinci) prijavilo 19.185 (lani 19.727) kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju: kandidati). V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 339 (lani 357) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.376 (lani 3.310) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.572 (lani 7.661) kandidatov in v programe gimnazij 7.898 (lani 8.399) kandidatov, od tega se je za programe splošne gimnazije prijavilo 6.430 (lani 6.911), od tega za programe zasebnih šol 442 (lani 578) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.468 (lani 1.488) kandidatov.

Zaradi premajhnega števila prijav na posameznih programih se je prvotno število razpisanih mest že zmanjšalo, ter sedaj znaša 23.994. Od tega je v programih nižjega poklicnega izobraževanja sedaj 592 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 253 prostih mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je sedaj 6.121 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 2.745 prostih mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja je 8.804 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 1.232 prostih mest in v programih gimnazij je 8.477 vpisnih mest kar pomeni, da trenutno v teh programih še 579 prostih mest. (412 za programe strokovnih gimnazij in 167 za programe splošnih gimnazij).

Vsi kandidati, ki so prijavnico oddali v roku, lahko le-to, najkasneje do 14. aprila 2010, prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug program na isti šoli, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijave predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci na osnovni šoli.

V objavi informacije o številu prijav, je pri nekaterih programih število mest za novince označeno z »0«. To pomeni, da šola v šolskem letu 2010/2011 v ta program ne bo vpisovala, ker se je zanj prijavilo premalo kandidatov. Vsi kandidati, ki so se prijavili za vpis v ta program, morajo svojo prijavnico obvezno prenesti v drug program oz. na drugo šolo, razen kandidati, ki so prijavljeni na Vzgojnem zavodu Planina, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavodu za gluhe in naglušne, Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec, Zavodu za slepo in slabovidno mladino ter v program Umetniška gimnazija. Tem kandidatom, kljub temu, da je stanje razpisanih mest “0”, prijav ni potrebno prenašati na drugo šolo.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje do 7. maja 2010.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)