Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objaviljeno stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij v šolsko leto 2012/2013, stanje na dan 23. 3. 2012.
 
Na spletni strani ministrstva je objavljena je tudi informacija o stanju prijav ažurna informacija o številu prijavljenih po posameznih šolah. Povezava do te informacije omogoča uporabniku spremljanje ažurnega stanja prijav na posameznih šolah.
  
Do 23. marca se je na 22.055 razpisanih mest za vpis novink in novincev (v nadaljevanju: novinci) prijavilo 18.416 (lani 18.776) kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju: kandidati). V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 323 (lani 308) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.147 (lani 3.164) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.554 (lani 7.777) kandidatov in v programe gimnazij 7.392 (lani 7.527) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6.035 (lani 6.295), od tega za programe zasebnih šol 459 (lani 464) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.357 (lani 1.232) kandidatov.  

Zaradi premajhnega števila prijav na posameznih programih se je prvotno število razpisanih mest že zmanjšalo za 1.115 mest. Od tega je v programih nižjega poklicnega izobraževanja sedaj 592 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 269 prostih mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je sedaj 4.702 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 1.555 prostih mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja je 8.082 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 528 prostih mest in v programih gimnazij je 7.578 vpisnih mest,  kar pomeni, da trenutno v teh programih še 168 prostih mest. 

Vsi kandidati, ki so prijavnico oddali v roku, lahko le-to, najkasneje do 16. aprila 2012, prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug program na isti šoli, če menijo, da je to za njih ustrezneje, in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijave predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci na osnovni ali srednji šoli.

V objavi informacije o številu prijav je pri nekaterih programih število mest za novince označeno z »0«. To pomeni, da šola v šolskem letu 2012/2013 v ta program ne bo vpisovala, ker se je zanj prijavilo premalo kandidatov. Vsi kandidati, ki so se prijavili za vpis v ta program, morajo svojo prijavnico obvezno prenesti  v drug program oz. na drugo šolo, razen tistih, ki so prijavljeni na Vzgojnem zavodu Planina, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,  Zavodu za gluhe in naglušne, Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec, Zavodu za slepo in slabovidno mladino ter v program Umetniška gimnazija. Tem kandidatom, kljub temu, da je stanje razpisanih mest “0”, prijav ni potrebno prenašati na drugo šolo.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje do 17. maja 2012.

Vir: MIZKŠ, 5. 4. 2012

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)