Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je podpisala pogodbo za redno vzdrževanje in razvoj Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) v prihodnjih treh letih. Poleg nadgradnje obstoječih funkcionalnosti eVŠ je namen pogodbe izboljšati učinkovitost delovanja informacijskega sistema eVŠ in uporabnikom še dodatno olajšati določene postopke, denimo z nadgradnjo elektronske vloge prijave za vpis. Skupna predvidena vrednost pogodbe znaša 354.453,92 evrov.

Sistem eVŠ je bil vzpostavljen leta 2012, prva izmenjava podatkov pa se je začela sredi decembra 2012. Po analizi Ministrstva za javno upravo o znižanju zakonodajnih bremen v obdobju 2009 in 2015 je izgradnja eVŠ realizirala 0,8 milijona evrov prihrankov na letni ravni. V letu 2015 je bilo v eVŠ zabeleženih 1.491.463 vpogledov v osebne podatke o statusu študenta, prijavo za vpis pa je preko eVŠ v zadnjih treh letih izpolnilo preko 100.000 uporabnikov. Maja 2015 je bila vzpostavljena tudi mobilna aplikacija eVŠ za IOS in Android.

MIZŠ nastopa kot upravitelj eVŠ, ki je bil v skladu z Zakonom o visokem šolstvu vzpostavljen za potrebe: ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic financiranih iz javnih sredstev, načrtovanja visokošolske politike in spremljanja delovanja visokega šolstva, spremljanja mreže visokošolskih zavodov in ponudbe študijskih programov, obveščanja zainteresiranih javnosti ter za raziskovalno-analitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj s področja visokega šolstva.

V eVŠ se (ažurno) zbirajo ključni podatki o slovenskem visokem šolstvu, in sicer o visokošolskih zavodih in študijskih programih, študentih in diplomantih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, vseh stopnjah (stanje od študijskega leta 2011/12, polnijo se podatki še za nazaj do študijskega leta 2005/06), prijavah za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (od študijskega leta 2014/15), prošnjah za subvencionirano bivanje od študijskega leta 2013/14. Za subvencionirano bivanje eVŠ vsebuje tudi modul za obdelavo prošenj.

Informacijski sistem eVŠ uporabljajo: posamezniki, ki izpolnjujejo elektronsko vlogo prijave za vpis ali prošnje za subvencionirano bivanje; pisarne za študentske domove, ki obravnavajo prošnje študentov za subvencionirano bivanje; zaposleni na visokošolskih zavodih in ministrstvih, ki dostopajo do evidenc študentov in diplomantov; Statistični urad RS; javne organizacije, ki dodeljujejo ugodnosti in pravice iz javnih sredstev, vezane na status študenta.

Vir: MIZŠ, 20. 10. 2016

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)